Website chính thức của Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng được điều hành bởi công ty TNHH Sea Media.

Chúng tôi là nhà cung cấp trọn gói các dịch vụ quảng cáo truyền thông, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại,

hoạt động phát hành phim video và chương trình truyền hình,…

Sea Media

Trang chủ > Du lịch bền vững
Du lịch bền vững
Mỗi đội tham gia từ 2 đến 3 thành viên. Đối tượng dự thi là người đang sống và làm việc tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam. Độ tuổi của người tham gia từ 18 đến 30 tuổi (Không bao gồm thành viên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức). Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tham gia cuộc thi: tiếng Anh. Riêng vòng thuyết trình, các đội có thể trình bày ý tưởng của mình bằng tiếng Việt nhưng phải cung cấp phần phiên dịch bằng tiếng Anh.
Dựa trên chủ đề của Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016 về Du lịch Nghỉ dưỡng Biển và M.I.C.E (BMTM) nhằm nâng cao nhận thức về du lịch bền vững nói chung và du lịch Biển bền vững nói riêng; đồng thời khuyến khích sự phát triển về nhận thức và hành động của thanh niên.
“Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế”. Đó là mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết thành Đảng bộ Hội An đã đề ra trong năm 2016 để đưa nền kinh tế Hội An phát triển bền vững, đúng định hướng, đặc biệt là ngành kinh tế mũi nhọn DV-DL-TM.
Du lịch là một trong những ngành công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới và là nguồn thu ngoại tệ khổng lồ, tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều quốc gia đang phát triển. Theo lịch trình phát triển đến năm 2030 của Mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc phác thảo, mục tiêu 8.9 “xây dựng và thực hiện những quy định để phát triển du lịch bền vững để tạo ra việc làm và phát triển văn hóa – sản phẩm địa phương”. Tầm quan trọng của du lịch ...
Số dòng