Website chính thức của Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng được điều hành bởi công ty TNHH Sea Media.

Chúng tôi là nhà cung cấp trọn gói các dịch vụ quảng cáo truyền thông, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại,

hoạt động phát hành phim video và chương trình truyền hình,…

Sea Media

Trang chủ > Thông cáo báo chí BMTM Đà Nẵng
Thông cáo báo chí BMTM Đà Nẵng
Tiếp cận Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc (Millennium Development Goals – MDG) giai đoạn 2000-2015; Đồng thời căn cứ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc (Sustainable Development Goals by United Nations) giai đoạn 2016 – 2030; Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon ngày 30/05/2016 về nâng cao vai trò của Thanh niên trong việc thúc đẩy và nối kết các tổ chức, đơn vị cùng thực hiện hành động về Phát triển bền vững.
Hướng đến 17 Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc (United Nations), Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016 - Beach-leisure & M.I.C.E Travel Mart (BMTM Danang 2016) là Hội chợ thương mại du lịch chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu hợp tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững. Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Tổng ...
Số dòng